Uitvoering van emissiemetingen

Afhankelijk van de grootte en het type installatie, dient periodiek te worden aangetoond dat de installatie voldoet aan de van overheidswege opgelegde richtlijnen en besluiten. Voorbeelden van deze richtlijnen zijn:

  • Kalibratie- en jaarlijkse controlemetingen automatische meetsystemen (QAL2- en AST-metingen, conform NEN-EN 14181)
  • Nederlandse emissie Richtlijnen (NeR)
  • Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties (BEES)
  • Besluit Verbranden Afvalstoffen (BVA)

Tevens bestaat er veel vraag naar garantiemetingen, zoals bijvoorbeeld het testen van de efficiency van convertors en stoffilters.

Afhankelijk van de duur en het doel van de metingen, heeft BIEM de beschikking over:
  • Een tweetal meetwagens. Beide meetwagens zijn ingericht voor meer-daagse metingen op locatie.
  • Een porta cabin, voor het monitoren van emissies gedurende een langere periode.
  • Een aantal mobiele meetsets, die kunnen worden ingezet voor zowel kortdurende- als langdurende metingen.


Ankersmid Process          info@mcindumation.nl,  (31)-0548-59 59 69