Vloeistofanalyse


Categorie

proces analyse

proces analyse

Nauwkeurige en betrouwbare wateranalyse 

Refractometers

Refractometers

Onze refractometers meten opgeloste stoffen (oplosbare vaste stoffen) met behulp van de "kritische hoek" techniek (een interface meting van de brekingsindex). Deze meettechniek is niet gevoelig voor zwevende stoffen, 

Kleur in koolwaterstoffen

Kleur in koolwaterstoffen

De kleur van het olie destillaat verandert in verschillende bruikbare producten 

Viscositeit

Viscositeit

Meting en controle van de viscositeit in
vloeibare processen. 

On line TOC/BOD analyse

On line TOC/BOD analyse

Voor een snelle TOC bepaling, zelfs on-line, in het productieproces. 

Turbiditeit en kleur

Turbiditeit en kleur

On-line analyse van vloeistoffen met betrekking tot helderheid, opgeloste deeltjes en kleur. 

Ankersmid Process          info@mcindumation.nl,  (31)-0548-59 59 69