LaserGas R2P

NEO Monitos LaserGas ™ Q SO2 maakt gebruik van Tuneable Laser Absorption Spectroscopy (TLAS) dat wil zeggen, een non-contact optische meetmethode gebruik makend van een solid-state laserbron. De sensor blijft onaangetast van verontreinigde bijtende stoffen en heeft geen regelmatig onderhoud nodig. De laser straal is gekoppeld in een meet cel waar hij wordt gereflecteerd door een platte spiegel zodat de analyser gevoeligheid verbeterd. De R2P Monitor maakt gebruik van een meetcel concept zodat extractieve metingen gecombineerd kunnen worden.

De lengte van het meet pad zorgt voor versterking van het detectielimiet. Verwarmde en niet verwarmde cellen zijn beschikbaar. Om te voorkomen dat optische onderdelen in de meet cel vervuild worden moet de schoonheid van het monstergas gewaarborgd worden. Het filteren van het monster gas in een passend extractief systeem kan nodig zijn voor sommige toepassingen 

Kenmerken
  • Korte responstijd
  • Lage detectielimieten (ppm voor de meeste
  • gassen)
  • Geen interferentie van achtergrond gassen
  • Stabiele kalibratie
  • Geen zero drift
  • Offline gas analyse in een gecontroleerde omgeving
  • rack-mounted
Ankersmid Process          info@mcindumation.nl,  (31)-0548-59 59 69