Conductivity Cells

Elektrische geleidbaarheid is een inherente eigenschap van de meeste materialen en kan variëren van zeer geleidende materialen zoals metalen en niet-geleidende materialen zoals kunststof of glas. Tussen deze twee uitersten zijn waterige oplossingen, zoals zeewater en galvaniseerbaden. 

In metalen wordt de elektrische stroom gedragen door elektronen terwijl in water het gedragen wordt door geladen ionen. In beide gevallen wordt de geleidbaarheid bepaald door het aantal ladingsdragers, hoe snel ze bewegen en hoeveel stroom ze dragen.

Dus voor de meeste wateroplossingen geldt, hoe hoger de concentratie aan opgeloste zouten, die zal leiden tot meer ionen, hoe hoger de geleidbaarheid. Dit effect gaat door totdat de oplossing te druk wordt. Hierdoor gaat de vrijheid van het bewegen van de ionen en de geleidbaarheid verloren. Dit kan resulteren in twee verschillende concentraties van een zout met hetzelfde geleidingstype.

Geleiding wordt gedefinieerd als de reciprocal van weerstand en wordt gemeten in Siemens (S), dat vroeger werd aangeduid als mhos. Geleidbaarheid is een inherente eigenschap van elke gegeven oplossing en is afgeleid van geleiding door de geometrie van de meetcel. Meetresultaten in de geleiding van het monster worden omgezet in geleidbaarheid. Dit gebeurt door het meten van de cel constante (K) per opstelling met een oplossing van bekende geleidbaarheid.
Ankersmid Process          info@mcindumation.nl,  (31)-0548-59 59 69